Goed onderwijs. Stevige basis.

Bij De Zilvermaan Fazantenkamp zien we het als onze kerntaak om onze leerlingen goed onderwijs bieden. Zodat zij een stevige basis hebben om hun vleugels uit te slaan in de maatschappij van morgen. Dat onze aanpak echt werkt voor onze kinderen, blijkt niet alleen uit onze uitstroomgegevens. Ook de concrete invulling van ons dagelijks onderwijs bewijst dat. Zo werken we met het model van directe instructie. Dat betekent dat onze leerkrachten de lessen inrichten volgens een vaste opbouw en heldere instructies, afgestemd op ieder kind. Daarnaast werken we met goede lesmethodes, die we actueel houden en versterken. Dat vraagt om een proactieve betrokkenheid van onze leerkrachten, die dag in, dag uit worden gestimuleerd om de kwaliteit van onze onderwijsinhoud continu te versterken.

Veilig leerklimaat. Vreedzame school.

Ons leerklimaat is veilig en prettig. Met reden. De Zilvermaan Fazantenkamp is een Vreedzame School. Zo bieden we onze kinderen een veilige omgeving. Een fijne plek, waar ze zich gezien en gehoord voelen. En waar we onze kinderen leren op een prettige, respectvolle en positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We werken ook met mediatoren. Dat zijn leerlingen, die we vragen om andere kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten. Ook dat vinden we heel belangrijk.

Ontdekkend leren. Echt zelfbewust.

Kinderen leren zelfbewust te worden. Dat is wat we doen bij De Zilvermaan Fazantenkamp. Naast een sterke basiskennis is dit namelijk heel belangrijk. Hierbij helpen we onze leerlingen om stap voor stap bewust te worden van zichzelf, ook in relatie tot de ander en tot de omgeving. Om dit mogelijk te maken, hebben we een leerlingenraad, voeren we regelmatig kindgesprekken om afspraken te maken, te checken hoe het gaat en om bij te sturen. Zo versterken we eigenaarschap van het eigen leren. Bovendien stimuleren we de betrokkenheid van onze leerlingen door boeiend onderwijs aan te bieden waarin ontdekkend leren en projectmatig werken een steeds grotere plek krijgt. Zo geven we concreet vorm aan onze belofte: vrij om te worden wie je bent.

Onze lestijden.

Bij De Zilvermaan Fazantenkamp werken we met een continurooster, met vijf gelijke dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur voor alle groepen. Tussen de middag eten alle kinderen met de leerkracht op school.

De schooldag. Een eerste indruk.

Onze schooldag begint voor de kleuters in de kring. Daar wordt gepraat, gezongen, taal-, of rekenspelletjes gedaan, of er wordt een christelijk verhaal verteld, uit de kinderbijbel of uit onze methode Trefwoord. Daarna gaan ze aan de slag met het verdere dagprogramma. Dat bestaat vooral uit spelend leren en is duidelijk anders dan in de hogere groepen.

De kinderen in de hogere groepen starten in de ochtend met de basisvakken: taal, lezen en rekenen. Tijdens het middagprogramma krijgt onderzoekend en ontdekkend leren een grote plek. Kinderen gaan projectmatig aan de slag met vakken als geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Hierdoor worden ook andere vaardigheden aangeleerd, denk aan creatief zijn, samenwerken, leren presenteren, kritisch leren denken en zelf problemen leren oplossen.

Wilt u meer weten over de inhoud van de lessen? Kom langs voor een kennismaking!

Eén Zilvermaan. Twee locaties.

Basisschool De Zilvermaan heeft twee locaties in Maarssenbroek. Eén in de wijk Fazantenkamp en één in de wijk Bloemstede. Beide locaties zijn zelfstandig, hebben hun eigen unieke kenmerken en hun eigen manier van werken. Wel delen wij een aantal uitgangspunten: samen leren, samen spelen, respect hebben voor elkaar, rust en aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. Evenals Fazantenkamp heeft Bloemstede een kleinschalig karakter, is er oog voor ieder kind en is ouderbetrokkenheid belangrijk.