Ontwikkeling. Meer dan cognitie.

In ons onderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal. Er is veel aandacht voor de metacognitie en de executieve functies. Kinderen leren hóe zij moeten leren. Ze leren doorzetten wanneer iets moeilijk is. Ze leren omgaan met frustraties als iets niet lukt. Ze leren te vieren wanneer ze hun doel bereikt hebben. Ze leren trots te zijn op hun behaalde doel, en ook op de weg er naar toe. Daardoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan samenwerking. Je hoeft niet altijd beste vrienden te zijn om toch goed te kunnen samenwerken. Je kunt veel leren van de eigenschappen en het talent van een ander. We leren om respect te hebben voor elkaar en elkaar te waarderen. En niet te vergeten: dit uit te spreken naar elkaar.

Kortom: wij leren de kinderen wat écht belangrijk is voor de toekomst!

Goed onderwijs. Ontwikkeling staat centraal.

Bij De Zilvermaan Fazantenkamp zien we het als onze kerntaak om onze leerlingen goed onderwijs bieden. Zodat zij een stevige basis hebben om hun vleugels uit te slaan in de maatschappij van morgen. Dat onze aanpak echt werkt voor onze kinderen, blijkt niet alleen uit onze uitstroomgegevens. Ook de concrete invulling van ons dagelijks onderwijs bewijst dat. Dat vraagt om een proactieve betrokkenheid van onze leerkrachten, die dag in, dag uit worden gestimuleerd om de kwaliteit van onze onderwijsinhoud continu te versterken.

Veilig leerklimaat. Oog voor ieder kind.

De Zilvermaan Fazantenkamp is een kleine school. Bij ons kent iedereen elkaar. Dat is fijn, op die manier kun je optimaal rekening houden met elkaar. Onze leerkrachten hebben oog voor ieder kind. Ze kennen de kinderen door en door. Op die manier kunnen ze voor ieder kind een veilige haven creëren en ieder kind bieden wat nodig is.

Ons leerklimaat is veilig en prettig. Met reden. De Zilvermaan Fazantenkamp is een Vreedzame School. Zo bieden we onze kinderen een veilige omgeving. Een fijne plek, waar ze zich gezien en gehoord voelen. En waar we onze kinderen leren op een prettige, respectvolle en positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We werken ook met mediatoren. Dat zijn leerlingen, die we vragen om andere kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten. Ook dat vinden we heel belangrijk.

Ontdekkend leren. Betekenisvolle lessen.

Kinderen leren zelfbewust te worden. Dat is wat we doen bij De Zilvermaan Fazantenkamp. Naast een sterke basiskennis is dit namelijk heel belangrijk. Hierbij helpen we onze leerlingen om stap voor stap bewust te worden van zichzelf, ook in relatie tot de ander en tot de omgeving. Om dit mogelijk te maken, hebben we een leerlingenraad, voeren we regelmatig kindgesprekken om afspraken te maken, te checken hoe het gaat en om bij te sturen. Zo versterken we eigenaarschap van het eigen leren. Bovendien stimuleren we de betrokkenheid van onze leerlingen door boeiend onderwijs aan te bieden waarin ontdekkend leren en projectmatig werken centraal staat en iedere lesdag terugkomt. Zo geven we concreet vorm aan onze belofte: vrij om te worden wie je bent.

De schooldag. Een eerste indruk.

Als je onze school binnenloopt ziet dat er anders uit dan in andere scholen. Graag schetsen wij u een beeld.

Het is half negen. De dag begint. De kinderen starten gezamenlijk in hun eigen unit. Wat opvalt is dat er geen jaargroepen zijn, maar dat de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 bij elkaar zitten. Een ander punt wat opvalt is de rust in de school. Tijdens de check in is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Er is oog voor ieder kind. Hoe komen de kinderen binnen? Hoe voelen zij zich? Wat is er nodig om deze dag tot een succes te maken?

Na de check in verspreiden de kinderen zich over de verschillende lokalen en werkplekken. Aan ruimte bij ons op school geen gebrek. Ieder kind werkt op zijn plek aan zijn eigen leerdoel, op zijn eigen niveau. Dit is ook de reden waarom we afgestapt zijn van het jaarklassensysteem. Doot de kinderen te mengen kan ieder kind op zijn eigen niveau werken en blijven zij toch één groep. De leerkracht loopt langs en begeleidt de kinderen in kleine groepjes. High Dosed Tutoring wordt dat genoemd. Het is een hele effectieve manier om kinderen optimaal tot ontwikkeling te brengen. Naast de rust valt op dat de kinderen plezier hebben in hun werk. Zij zijn geboeid, geïnteresseerd en gemotiveerd. Dat komt door de andere manier van lesgeven. Wij werken middels thema’s en geven een integraal aanbod. Bij ons is niet een methode leidend, maar staan de leerdoelen centraal. Door die betekenis te geven en duidelijk te maken waarom het handig is om dit te weten staan de kinderen veel meer open voor deze kennis, ook als ze dit lastig vinden. Dit zie je in ons onderwijs dan ook terug. Er is een groepje kinderen in de keuken bezig; zij krijgen een rekenles waarin de lesstof over liters en deciliters besproken wordt. Een ander groepje kinderen is bezig met een proefje over aardbevingen. Weer een andere groep speelt een spel waar meerdere rekendoelen in zitten. Wat opvalt is dat de groepsgrootte van een groepje klein is. Doordat er meerdere teamleden een unit begeleiden is er voor ieder groepje de aandacht die zij nodig hebben.

Wilt u meer weten? Kom langs voor een kennismaking!

Onze lestijden.

Bij De Zilvermaan Fazantenkamp werken we met een continurooster, met vijf gelijke dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur voor alle groepen. Tussen de middag eten alle kinderen met de leerkracht op school.

Eén Zilvermaan. Twee locaties.

Basisschool De Zilvermaan heeft twee locaties in Maarssenbroek. Eén in de wijk Fazantenkamp en één in de wijk Bloemstede. Beide locaties zijn zelfstandig, hebben hun eigen unieke kenmerken en hun eigen manier van werken. Wel delen wij een aantal uitgangspunten: samen leren, samen spelen, respect hebben voor elkaar, rust en aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. Evenals Fazantenkamp heeft Bloemstede een kleinschalig karakter, is er oog voor ieder kind en is ouderbetrokkenheid belangrijk.