We willen bij De Zilvermaan Fazantenkamp een prettige en veilige omgeving bieden, waarin onze leerlingen de wereld met andere ogen leren bekijken. Dat doen we met kwalitatief goed onderwijs, aandacht voor zelfbewust zijn en ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Zo maken we grote impact. En begeleiden we onze leerlingen, zodat ze vol vertrouwen hun vleugels kunnen uitslaan in de maatschappij van morgen.

Onze missie. Heel helder.

Bij De Zilvermaan Fazantenkamp vinden we het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op de veranderende wereld om ons heen. Die wereld is namelijk complex en stelt je voortdurend voor keuzes. Om die keuzes weloverwogen te maken, moet je stevig in je schoenen staan. We zien het als onze taak om onze kinderen daarbij te helpen. We focussen dus niet alleen op het leren van kennis alleen. We hebben een bredere, meer geïntegreerde aanpak, waarin ontdekken en onderzoeken centraal staan. Hierbij werken we vanuit een krachtige set kernwaarden: Respect, Veiligheid, Betrokkenheid, Zelfredzaamheid en Samenwerkend. Dit alles met als doel, mede ook vanuit onze christelijke identiteit, onze kinderen de “tools” mee te geven die zij nodig hebben om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken en hun individuele mogelijkheden optimaal te kunnen benutten.

Onze visie. Doelgericht.

We willen een school zijn waar onze leerlingen graag komen. Omdat we een prettige en veilige leeromgeving bieden, op een manier die alleen in een kleinschalige school kan. Omdat we een hecht team hebben van leerkrachten, die vanuit interesse, bevlogenheid en respect aandacht hebben voor ieder kind. Omdat we boeiend onderwijs bieden, dat gericht is op veel meer dan alleen het leren van basiskennis en vaardigheden. Maar ook omdat we de grote betrokkenheid van onze ouders waarderen en onze leerlingen daarvan dagelijks de voordelen ervaren. Zo’n school willen we zijn. Waar we samen met ons team, onze leerlingen en hun ouders onze school maken. Open, betrokken en gezellig. Kritisch ook, maar vooral nieuwsgierig en lerend. En bovendien veilig, duidelijk en doelgericht.

Christelijke identiteit. Onze basis.

De Zilvermaan Fazantenkamp is een moderne christelijke basisschool. We handelen vanuit de waarden van het christelijke geloof en doen dat op een eigentijdse manier. Wij vinden respect voor anderen en de natuur, zorg voor elkaar, samen dingen doen en elkaar helpen enorm belangrijk. We maken geen onderscheid. Voor iedereen is er een plek op onze school. Enerzijds is het de basis voor de manier waarop wij mensen, onze leerlingen en hun ouders en verzorgers, maar ook ons team benaderen. Anderzijds hebben we bepaalde vaste onderdelen in ons onderwijsprogramma opgenomen, zoals vieringen, vertellingen en aandacht voor de christelijke waarden, normen en tradities die we onze leerlingen graag willen meegeven.