Ouderbetrokkenheid vinden we enorm belangrijk bij De Zilvermaan Fazantenkamp. Dan gaat het niet alleen over het meewerken aan allerlei activiteiten en festiviteiten, maar ook over samenwerken, vertrouwen in elkaar en open communicatie. De komende jaren willen we hieraan nog meer aandacht geven. Met reden: ouders weten veel van de kinderen in onze klassen. Wij zien elk kind een paar uur per dag. We willen daarom heel bewust de kennis van de ouder inzetten, zodat dit de motivatie en de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Samen met ons team, de leerlingen én de ouders maken we de school.

Actieve ouders. Heel belangrijk.

Bij De Zilvermaan Fazantenkamp hebben we een activiteitencommissie, die meedenkt over allerlei praktische zaken. Deze commissie bestaat uit ouders, die actief meewerken aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het kerstfeest, paasfeest, sinterklaasfeest en het eindejaarsfeest. De leden van de activiteitencommissie zijn gekozen door de ouders van de leerlingen van de school. Wilt u meer weten over de activiteitencommissie, of wilt u zelf lid worden, neem dan contact op met één van de leden.

De leden van de activiteitencommissie vindt u in onze activiteitenkalender.

Onze MR. Belangen behartigd.

Zoals elke school heeft De Zilvermaan Fazantenkamp een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd, die direct invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur en directie. Vaak heeft de MR hierbij adviesrecht. Soms is de instemming van de MR noodzakelijk. Heeft u vragen, problemen of klachten, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de medezeggenschapsraad: mr.dezilvermaan@vechtstreekenvenen.nl