Op deze pagina plaatsen wij diverse documenten die als download beschikbaar zijn.

 

De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld voor de periode 2019-2023. In dit profiel beschrijven wij welke ondersteuning op school gegeven kan worden door school zelf of via het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is hieronder als download beschikbaar.

SOP 2019-2023