Op deze pagina plaatsen wij diverse documenten die als download beschikbaar zijn.

De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld voor de periode 2019-2023. In dit profiel beschrijven wij welke ondersteuning op school gegeven kan worden door school zelf of via het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is hieronder als download beschikbaar.

SOP 2019-2023

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen met een excursie, met sport, met school. Maar soms lukt dat financieel niet. Stichting Leergeld kan dan wellicht helpen. In bijgaande folder treft u informatie aan over mogelijkheden van de Stichting Leergeld Stichtse Vecht.

St.Leergeld Stichtse Vecht

De Stichting PCPO Vechtstreek en Venen heeft een klachtenregeling die voor alle scholen geldt. Ook voor onze school is deze van toepassing.

Klachtenregeling V+V

Soms is het wenselijk dat een leerling individueel begeleid wordt. We werken hierin veel samen met Maud van Hall. Via onderstaande link komt u op haar website.

https://www.kidskompasmaarssen.nl/

Voor onderzoek en begeleiding bij leerproblemen werken we ook samen met Opdidakt. Via onderstaande link komt u op hun website.

https://opdidakt.nl/

In groep 8 besteden we ruim aandacht aan een keuze voor een passende VO-school. We doen dit vaak met behulp van de VO-gids. Naast het boekje, biedt de website ook de meest actuele informatie over scholen in de regio.

www.devogids.nl

In het schooljaar 2020-2021 hebben 13 kinderen van onze school deelgenomen aan de kangoeroewedstrijd. De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! Bovendien kun je nog leuke prijzen winnen ook.
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?
Voor meer informatie en oefenmateriaal zie onderstaande link.

https://www.w4kangoeroe.nl