Op deze pagina plaatsen wij diverse documenten die als download beschikbaar zijn.

 

De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld voor de periode 2019-2023. In dit profiel beschrijven wij welke ondersteuning op school gegeven kan worden door school zelf of via het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is hieronder als download beschikbaar.

SOP 2019-2023

 

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen met een excursie, met sport, met school. Maar soms lukt dat financieel niet. Stichting Leergeld kan dan wellicht helpen. In bijgaande folder treft u informatie aan over mogelijkheden van de Stichting Leergeld Stichtse Vecht.

St.Leergeld Stichtse Vecht