Op De Zilvermaan Fazantenkamp hanteren we vanaf het schooljaar 2020-2021 een continurooster met vijf gelijke dagen.

Elke schooldag start om 8.30 uur en om 14.00 uur gaan de kinderen naar huis. Alle kinderen eten dus ook tussen de middag op school.

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen op het plein of in school. Om 8.25 uur gaat de bel. Alle kinderen gaan dan naar binnen met de leerkracht.

Wilt u iets vragen of gewoon even bijpraten, dan vragen wij u dat na schooltijd te doen.