Ziekmelden

Blijft uw kind ziek thuis? Laat dit dan zo snel mogelijk weten, het liefst telefonisch vóór schooltijd (0346 560574). Probeer afspraken bij de dokter, tandarts of specialist na schooltijd te plannen. Lukt dat niet, laat dan zo snel mogelijk weten wanneer uw kind afwezig zal zijn.

Verlof

Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de directeur.